หน้าแรกสพม.เขต 34ข้อมูลโรงเรียนสารภีพิทยาคม

ข้อมูลโรงเรียนสารภีพิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสารภีพิทยาคม
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131018
รหัส Smis 8 หลัก : 50042004
รหัส Obec 6 หลัก : 131018
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สารภีพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : sarapeepittayakom
ที่อยู่ : หมู่ 2 ยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50140
โทรศัพท์ : 53321254
โทรสาร : 53325714
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 21-พ.ย.-21
อีเมล์ : sppschool@gmail.com
เว็บไซต์ : www.sarapee.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยางเนิ้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 25
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 0.5

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 20:44:09 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -

อัพเดทล่าสุดของเรา