หน้าแรกสพม.เขต 34ข้อมูลโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่

ข้อมูลโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131010
รหัส Smis 8 หลัก : 50042002
รหัส Obec 6 หลัก : 131010
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เทพศิรินทร์ เชียงใหม่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Debsirin Chiang Mai School
ที่อยู่ : หมู่ 2 บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50120
โทรศัพท์ : 52000185
โทรสาร : 52000185
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 12/2/2522
อีเมล์ : schooldsc@gmail.com
เว็บไซต์ : www.dsc.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : น้ำบ่อหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 25
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 8

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 16:05:54 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -