Home สพม.เขต 34 ข้อมูลโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

ข้อมูลโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

616

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131009
รหัส Smis 8 หลัก : 50042001
รหัส Obec 6 หลัก : 131009
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สันป่าตองวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Sanpatong Wittayakom School
ที่อยู่ : หมู่ 11 ศาลา ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50120
โทรศัพท์ : 53311360
โทรสาร : 53311360
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่พิเศษ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 14-ก.ค.-03
อีเมล์ : sanpatong@svk.ac.th
เว็บไซต์ : www.svk.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุหว่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 35
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 4

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มกราคม 2561 เวลา 21:45:26 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน