ข้อมูลโรงเรียนวัดรัตนาราม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดรัตนาราม
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130688
รหัส Smis 8 หลัก : 50040008
รหัส Obec 6 หลัก : 130688
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดรัตนาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Watrattanaram
ที่อยู่ : หมู่ 9 แม่กุ้งน้อย ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50120
โทรศัพท์ : 53355382
โทรสาร : 53026838
ระดับที่เปิดสอน : ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
อีเมล์ : –
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลทุ่งต้อม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 15
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 10

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 06:00:35 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า