หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 2ข้อมูลโรงเรียนวัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา)

ข้อมูลโรงเรียนวัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา)
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130596
รหัส Smis 8 หลัก : 50020215
รหัส Obec 6 หลัก : 130596
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Watsansaimuen
ที่อยู่ : หมู่ 3 สันทรายมูล ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50210
โทรศัพท์ : 0-5335-0337
โทรสาร : 53351334
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2454
อีเมล์ : watsansaimuenschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สันทรายหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 25
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 6

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 16:26:54 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -