หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 2ข้อมูลโรงเรียนบ้านร่มหลวง

ข้อมูลโรงเรียนบ้านร่มหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่มหลวง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130611
รหัส Smis 8 หลัก : 50020202
รหัส Obec 6 หลัก : 130611
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านร่มหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banromluang
ที่อยู่ : หมู่ 4 บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50290
โทรศัพท์ : 0-5310-6909
โทรสาร : 0-5310-6909
ระดับที่เปิดสอน : ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
อีเมล์ : ิbanromluang@cme2.go.th
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลแม่แฝก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 22
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 26

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:48:40 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -