หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 1ข้อมูลโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์

ข้อมูลโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130555
รหัส Smis 8 หลัก : 50010102
รหัส Obec 6 หลัก : 130555
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สันกำแพงคันธาอนุสรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Sankamphaengkantaanusorn
ที่อยู่ : หมู่ 4 คำซาว ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50130
โทรศัพท์ : 53331204
โทรสาร : 53331204
ระดับที่เปิดสอน : ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 16062520
อีเมล์ : kantaschool204@gmail.com
เว็บไซต์ : sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/rongreiyn-san-ka-phaeng-khanth-a-xnusrn/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สันกำแพง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 25
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17:18:20 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -