หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 1ข้อมูลโรงเรียนบ้านบวกค้าง

ข้อมูลโรงเรียนบ้านบวกค้าง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบวกค้าง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130580
รหัส Smis 8 หลัก : 50010086
รหัส Obec 6 หลัก : 130580
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านบวกค้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banbuakkhang
ที่อยู่ : หมู่ 1 บวกค้าง ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50130
โทรศัพท์ : 053-446754
โทรสาร : 053-446753
ระดับที่เปิดสอน : ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2470
อีเมล์ : bkschool50130@gmail.com
เว็บไซต์ : banbkschoolcm.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : บวกค้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 25
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 ธันวาคม 2562 เวลา 11:03:21 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -