หน้าแรกสพม.เขต 34ข้อมูลโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม

ข้อมูลโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131004
รหัส Smis 8 หลัก : 50022007
รหัส Obec 6 หลัก : 131004
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สะเมิงพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Samoengpittayakhom School
ที่อยู่ : หมู่ 10 บ้านดงช้างแก้ว ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50250
โทรศัพท์ : 53487097
โทรสาร : 53487098
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 11-ส.ค.-15
อีเมล์ : info@smpk.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.smpk.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สะเมิงใต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 45
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 0.5

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 15:38:41 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -