Home สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ข้อมูลโรงเรียนวัดแม่เลย

ข้อมูลโรงเรียนวัดแม่เลย

238

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดแม่เลย
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130524
รหัส Smis 8 หลัก : 50020143
รหัส Obec 6 หลัก : 130524
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดแม่เลย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : wadmaeloei
ที่อยู่ : หมู่ 1 แม่เลย ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50250
โทรศัพท์ : 086-1143435
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2512
อีเมล์ : NEWWML2019@gmail.com
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สะเมิงเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 89
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 46

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:37:34 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า