หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 2ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ยางห้า

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ยางห้า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130530
รหัส Smis 8 หลัก : 50020120
รหัส Obec 6 หลัก : 130530
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ยางห้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaeyangha
ที่อยู่ : หมู่ 4 บ้านแม่ยางห้า ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50250
โทรศัพท์ : 0-5346-0196
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 17-พ.ค.-05
อีเมล์ : Maeyangha@yahoo.com
เว็บไซต์ : www.geocities.com/maeya
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : บ่อแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 84
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 27

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:05:12 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -