หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 2ข้อมูลโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว

ข้อมูลโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130531
รหัส Smis 8 หลัก : 50020121
รหัส Obec 6 หลัก : 130531
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านบ่อแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ban borkaew
ที่อยู่ : หมู่ 5 บ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50250
โทรศัพท์ : 52082910
โทรสาร : 0
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2503
อีเมล์ : baanborkaew@cme2.go.th
เว็บไซต์ : 0
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : บ่อแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 85
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 30

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 22:05:10 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -