หน้าแรกสพม.เขต 34ข้อมูลโรงเรียนพร้าววิทยาคม

ข้อมูลโรงเรียนพร้าววิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพร้าววิทยาคม
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131008
รหัส Smis 8 หลัก : 50022008
รหัส Obec 6 หลัก : 131008
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : พร้าววิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Phrao Wittayakom
ที่อยู่ : หมู่ 1 บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50190
โทรศัพท์ : 0-5347-5303
โทรสาร : 53889645
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 17/2/2517
อีเมล์ : phraowit@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.pwks.ac.th/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เขื่อนผาก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 90
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:16:03 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -