ข้อมูลโรงเรียนพร้าวบูรพา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพร้าวบูรพา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130236
รหัส Smis 8 หลัก : 50020158
รหัส Obec 6 หลัก : 130236
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : พร้าวบูรพา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Phraoburapa School
ที่อยู่ : หมู่ 1 สันคะมอก ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50190
โทรศัพท์ : 089-9534388
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-พ.ค.-82
อีเมล์ : phraoburpha50020158@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ป่าตุ้ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 80
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 17:57:25 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า