หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 2ข้อมูลโรงเรียนบ้านสันปง

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสันปง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันปง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130258
รหัส Smis 8 หลัก : 50020178
รหัส Obec 6 หลัก : 130258
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันปง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bansanpong
ที่อยู่ : หมู่ 5 สันปง ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50190
โทรศัพท์ : 0-5312-3111
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 8-มิ.ย.-93
อีเมล์ : bansanpong.cm2.go.th
เว็บไซต์ : www.bsp.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สันทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 100
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 8

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มกราคม 2562 เวลา 07:34:50 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -