หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 2ข้อมูลโรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง

ข้อมูลโรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130257
รหัส Smis 8 หลัก : 50020183
รหัส Obec 6 หลัก : 130257
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านท่ามะเกี๋ยง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bantamakiang
ที่อยู่ : หมู่ 15 บ้านท่ามะเกี๋ยง ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50190
โทรศัพท์ : 0-53123234
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-ก.ย.-65
อีเมล์ : roongdao62@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : อบต.สันทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 117
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 8

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:10:48 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -