หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 2ข้อมูลโรงเรียนบ้านขุนแจ๋

ข้อมูลโรงเรียนบ้านขุนแจ๋

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนแจ๋
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130279
รหัส Smis 8 หลัก : 50020174
รหัส Obec 6 หลัก : 130279
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านขุนแจ๋
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BanKhunJae
ที่อยู่ : หมู่ 8 ขุนแจ๋ ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50190
โทรศัพท์ : 086-4363899
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2515
อีเมล์ : khunjae.cme2@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : อบต.แม่แวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 150
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 23

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09:51:49 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -