หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 3ข้อมูลโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1

ข้อมูลโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130194
รหัส Smis 8 หลัก : 50030077
รหัส Obec 6 หลัก : 130194
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Jaomaeluangooppathum 1
ที่อยู่ : หมู่ 6 ปางควาย ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50320
โทรศัพท์ : 53051195
โทรสาร : 53051195
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 11-พ.ย.-06
อีเมล์ : jaomae1_school@hotmail.com
เว็บไซต์ : https://data.bopp-obec.info/web/index_contactus.php?School_ID=1050130194#
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่งอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 14
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 24

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 21:48:53 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -