หน้าแรกสพม.เขต 34ข้อมูลโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

ข้อมูลโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131005
รหัส Smis 8 หลัก : 50032004
รหัส Obec 6 หลัก : 131005
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ฝางชนูปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Fangchanupathum
ที่อยู่ : หมู่ 7 สองแคว ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50110
โทรศัพท์ : 053-883398
โทรสาร : 53883398
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 9-มิ.ย.-04
อีเมล์ : fangchanu@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.fangchanu.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 150
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 7

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2560 เวลา 08:48:05 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -