หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 3ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่คะ

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่คะ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่คะ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130226
รหัส Smis 8 หลัก : 50030073
รหัส Obec 6 หลัก : 130226
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่คะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : maekha
ที่อยู่ : หมู่ 1 บ้านแม่คะ ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50110
โทรศัพท์ : 53969287
โทรสาร : 53969287
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 5/7/2482
อีเมล์ : maekha-school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่คะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 7
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 10

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 20:13:45 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -