หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 3ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130235
รหัส Smis 8 หลัก : 50030092
รหัส Obec 6 หลัก : 130235
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยเฮี่ยน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANHUAYHEINSCHOOL
ที่อยู่ : หมู่ 10 ห้วยเฮี่ยน ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50110
โทรศัพท์ : 882903192
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 16-ก.ค.-04
อีเมล์ : bahhschool@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bahh.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เวียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 14.4
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 7

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 20:38:55 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -