Home สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ข้อมูลโรงเรียนบ้านสันม่วง

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสันม่วง

320

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันม่วง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130218
รหัส Smis 8 หลัก : 50030063
รหัส Obec 6 หลัก : 130218
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันม่วง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bansanmuang
ที่อยู่ : หมู่ 3 สันม่วง ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50110
โทรศัพท์ : 089-2631157
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 0
อีเมล์ : sanmaung2009@gmail.com
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ตำบลแม่ข่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 15
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 15

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08:13:03 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน