หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 3ข้อมูลโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง

ข้อมูลโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130201
รหัส Smis 8 หลัก : 50030050
รหัส Obec 6 หลัก : 130201
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านต้นผึ้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bantonphueng School
ที่อยู่ : หมู่ 5 ต้นผึ้ง ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50100
โทรศัพท์ : 053-452017
โทรสาร : 053-886189
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 4/6/2485
อีเมล์ : tonphuengschool@gmail.com
เว็บไซต์ : www.facebook.com/bantonphuengschool/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : โป่งน้ำร้อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 7
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 7

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2562 เวลา 13:08:37 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -