หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 3ข้อมูลโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง

ข้อมูลโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130183
รหัส Smis 8 หลัก : 50030091
รหัส Obec 6 หลัก : 130183
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maesoonluang School
ที่อยู่ : หมู่ 1 แม่สูนหลวง ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50110
โทรศัพท์ : 053-346224
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 10/8/2487
อีเมล์ : maesoonluang_sc@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.thcity.com/banmaeso
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่สูน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 3
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 3

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13:36:02 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -