ข้อมูลโรงเรียนบ้านไร่

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130863
รหัส Smis 8 หลัก : 50050166
รหัส Obec 6 หลัก : 130863
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านไร่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banrai School
ที่อยู่ : หมู่ 2 บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50260
โทรศัพท์ : 053-366126
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2476
อีเมล์ : Baanraischool@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.baanraischooldt.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : อบต.ดอยเต่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 42
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 7.3

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:56:18 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า