ข้อมูลโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130851
รหัส Smis 8 หลัก : 50050178
รหัส Obec 6 หลัก : 130851
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแอ่นจัดสรร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Annjadsan
ที่อยู่ : หมู่ 3 บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50260
โทรศัพท์ : 053-267737,053-
โทรสาร : 053-939816
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2507
อีเมล์ : annjadsan@hotmail.com
เว็บไซต์ : annjadsan.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : บ้านแอ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 20
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 20

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 08:49:45 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า