หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 5ข้อมูลโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา

ข้อมูลโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130852
รหัส Smis 8 หลัก : 50050173
รหัส Obec 6 หลัก : 130852
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านน้อยห้วยรินวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bannoihuayrinvittaya School
ที่อยู่ : หมู่ 6 บ้านห้วยริน ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50260
โทรศัพท์ : –
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-ก.พ.-10
อีเมล์ : –
เว็บไซต์ : www.bannoi.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : อบต.บงตัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 23
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 11

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 ตุลาคม 2562 เวลา 14:46:41 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -