ข้อมูลโรงเรียนบ้านงิ้วสูง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านงิ้วสูง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130862
รหัส Smis 8 หลัก : 50050182
รหัส Obec 6 หลัก : 130862
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านงิ้วสูง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banngiewsoong School
ที่อยู่ : หมู่ 6 บ้านงิ้วสูง ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50260
โทรศัพท์ : 052-081955
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 20-พ.ค.-23
อีเมล์ : schoolsoong@hotmail.com
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : อบต.โปงทุ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 53
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 18

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:51:27 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า