ข้อมูลโรงเรียนบ้านดอยหล่อ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอยหล่อ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130977
รหัส Smis 8 หลัก : 50040152
รหัส Obec 6 หลัก : 130977
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดอยหล่อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BanDoiLow
ที่อยู่ : หมู่ 25 บ้านเวียงทอง ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50160
โทรศัพท์ : 53369054
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 17-ก.ย.-18
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ???????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 48
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 4

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 08:01:24 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า