หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 1ข้อมูลโรงเรียนแม่คือวิทยา

ข้อมูลโรงเรียนแม่คือวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่คือวิทยา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130161
รหัส Smis 8 หลัก : 50010053
รหัส Obec 6 หลัก : 130161
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่คือวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
ที่อยู่ : หมู่ 2 แม่คือ ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50220
โทรศัพท์ : 053-043121
โทรสาร : 053-043122
ระดับที่เปิดสอน : ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : ???.banmaekhue.cjb.net
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่คือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 22
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 12

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 13:55:08 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -