หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 1ข้อมูลโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)

ข้อมูลโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130156
รหัส Smis 8 หลัก : 50010035
รหัส Obec 6 หลัก : 130156
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bancherngdoi
ที่อยู่ : หมู่ 3 เชิงดอย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50220
โทรศัพท์ : 053-495501
โทรสาร : 53495501
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-พ.ค.-61
อีเมล์ : bcddoisaket@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : www.bcd.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ดอยสะเก็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 20
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 0.1

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 12:46:40 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -