Home สพม.เขต 34 ข้อมูลโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม

ข้อมูลโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม

978

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130997
รหัส Smis 8 หลัก : 50012009
รหัส Obec 6 หลัก : 130997
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ดอยสะเก็ดวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : DOISAKETWITTAYAKOM
ที่อยู่ : หมู่ 1 บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50220
โทรศัพท์ : 053-104811
โทรสาร : 053-496260
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 16-พ.ค.-16
อีเมล์ : dsk_school@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.doisaket.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลเชิงดอย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 23.8
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 4

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 15:41:30 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน