หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 6ข้อมูลโรงเรียนบ้านขุนกลาง

ข้อมูลโรงเรียนบ้านขุนกลาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130035
รหัส Smis 8 หลัก : 50050033
รหัส Obec 6 หลัก : 130035
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านขุนกลาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bankhunkang
ที่อยู่ : หมู่ 7 ขุนกลาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50160
โทรศัพท์ : 053-286793
โทรสาร : 053-286793
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 20/12/2520
อีเมล์ : ban_khunkang@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : www.bankhunkang.com
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : บ้านหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 30
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 30

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13:22:14 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -