หน้าแรกสพม.เขต 34ข้อมูลโรงเรียนจอมทอง

ข้อมูลโรงเรียนจอมทอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนจอมทอง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130991
รหัส Smis 8 หลัก : 50052001
รหัส Obec 6 หลัก : 130991
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : จอมทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Chomthong
ที่อยู่ : หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50160
โทรศัพท์ : 053-341163
โทรสาร : 053-341033
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่พิเศษ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 3 มิถุนายน พ.ศ. 2503
อีเมล์ : chomthong@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.chomthong.ac.th/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ข่วงเปา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 70
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 4

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:49:18 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -