ข้อมูลโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1058420358
รหัส Smis 8 หลัก : 58022004
รหัส Obec 6 หลัก : 420358
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่ลาน้อยดรุณสิกข์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maelanoi Daroonsik
ที่อยู่ : หมู่ 9 แม่ลาน้อย ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ : 58120
โทรศัพท์ : 53689242
โทรสาร : 53689242
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 7 มิถุนายน พ.ศ 2519
อีเมล์ : daroonsik@gmail.com
เว็บไซต์ : www.daroonsik.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่ลาน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 250
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 12:45:51 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า