หน้าแรกสพม.เขต 34ข้อมูลโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม

ข้อมูลโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131017
รหัส Smis 8 หลัก : 50052007
รหัส Obec 6 หลัก : 131017
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่ตื่นวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : MaetuenWittayacom
ที่อยู่ : หมู่ 2 บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50310
โทรศัพท์ : 053-903924-5
โทรสาร : 53460074
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 4112524
อีเมล์ : mtwit2524@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.mtwit.com
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่ตื่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 255
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 75

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:30:33 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -