หน้าแรกสพม.เขต 34ข้อมูลโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

ข้อมูลโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131019
รหัส Smis 8 หลัก : 50032007
รหัส Obec 6 หลัก : 131019
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เวียงแหงวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Wianghaengwittayakom School Chaing Mai
ที่อยู่ : หมู่ 2 กองลม ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50350
โทรศัพท์ : 053-477053
โทรสาร : 53477053
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2526
อีเมล์ : wkwit@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.wksc.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เมืองแหง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 140
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 3

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08:30:41 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -