หน้าแรกสพม.เขต 34ข้อมูลโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม

ข้อมูลโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1058420356
รหัส Smis 8 หลัก : 58022003
รหัส Obec 6 หลัก : 420356
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เฉลิมรัชวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : chalermrushwittayakom school
ที่อยู่ : หมู่ 1 กองก๋อย ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ : 58110
โทรศัพท์ : 53615990
โทรสาร : 53615990
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : วันที่ 30 เมษายน 2539
อีเมล์ : chalermrush@hotmail.com
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1058420356
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : อบต.กองก๋อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 169
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 73

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 เวลา 16:40:06 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -