หน้าแรกสพม.เขต 34ข้อมูลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

ข้อมูลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131016
รหัส Smis 8 หลัก : 50052006
รหัส Obec 6 หลัก : 131016
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อมก๋อยวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Omkoiwittakhom
ที่อยู่ : หมู่ 1 – ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50310
โทรศัพท์ : 053-467061,(fax
โทรสาร : 53467124
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2499
อีเมล์ : omkoiwit@yahoo.com
เว็บไซต์ : omkoi.ac.th/web/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : อมก๋อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 182
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 200

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 13:30:35 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -