หน้าแรกสพม.เขต 34ข้อมูลโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

ข้อมูลโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1058420347
รหัส Smis 8 หลัก : 58012001
รหัส Obec 6 หลัก : 420347
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Hongsonsuksa school under the Patronage of HRH Princess Petcharat Rajsuda Sirisopaphannawadee.
ที่อยู่ : หมู่ 1/17 – ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ : 58000
โทรศัพท์ : 0-5361-1349
โทรสาร : 0-5361-1349
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่พิเศษ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2445
อีเมล์ : –
เว็บไซต์ : www.hongson.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่ฮ่องสอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 250
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 2

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 15:32:48 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -

อัพเดทล่าสุดของเรา