หน้าแรกสพม.เขต 34ข้อมูลโรงเรียนหอพระ

ข้อมูลโรงเรียนหอพระ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหอพระ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130986
รหัส Smis 8 หลัก : 50012003
รหัส Obec 6 หลัก : 130986
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : หอพระ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Horpra
ที่อยู่ : หมู่ 15 – ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50200
โทรศัพท์ : 053-221419
โทรสาร : 53217063
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 16-ส.ค.-82
อีเมล์ : info@horpra.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.horpra.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เชียงใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 5
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 1

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:49:27 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -

อัพเดทล่าสุดของเรา