หน้าแรกสพม.เขต 34ข้อมูลโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ข้อมูลโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130984
รหัส Smis 8 หลัก : 50012001
รหัส Obec 6 หลัก : 130984
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ยุพราชวิทยาลัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : YupparajWittayalai
ที่อยู่ : หมู่ 0 0 ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50200
โทรศัพท์ : 053-418673
โทรสาร : 53419037
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่พิเศษ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2442
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : www.yupparaj.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : –
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 7
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 15

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09:20:02 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -