หน้าแรกสพม.เขต 34ข้อมูลโรงเรียนปายวิทยาคาร

ข้อมูลโรงเรียนปายวิทยาคาร

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปายวิทยาคาร
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1058420350
รหัส Smis 8 หลัก : 58012004
รหัส Obec 6 หลัก : 420350
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ปายวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Paiwittayakarn
ที่อยู่ : หมู่ 4 104 บ้านเวียงใต้ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ : 58130
โทรศัพท์ : 0-5369-9216,0927316745
โทรสาร : 53699216
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ศ.2510
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : pwtk.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลปาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 150
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 1

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13:25:00 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -