หน้าแรกสพม.เขต 34ข้อมูลโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์

ข้อมูลโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1058420357
รหัส Smis 8 หลัก : 58012006
รหัส Obec 6 หลัก : 420357
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pangmaphapittayasan
ที่อยู่ : หมู่ 1 100 บ้านสบป่อง ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ : 58150
โทรศัพท์ : 0-5361-7182
โทรสาร : 53617182
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 23-ธ.ค.-47
อีเมล์ : pangmaphapit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.pmpp.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สบป่อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 130
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 0.5

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09:11:40 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -