หน้าแรกสพม.เขต 34ข้อมูลโรงเรียนขุนยวมวิทยา

ข้อมูลโรงเรียนขุนยวมวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนขุนยวมวิทยา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1058420349
รหัส Smis 8 หลัก : 58012003
รหัส Obec 6 หลัก : 420349
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ขุนยวมวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : khunyuamwittaya
ที่อยู่ : หมู่ 1 ขุนยวม ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ : 58140
โทรศัพท์ : 0-5369-1107
โทรสาร : 53691107
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 15/5/2515
อีเมล์ : –
เว็บไซต์ : www.khunyuam.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ขุนยวม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 300
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 1

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 08:11:07 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -