หน้าแรกสพม.เขต 34ข้อมูลโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

ข้อมูลโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130987
รหัส Smis 8 หลัก : 50012004
รหัส Obec 6 หลัก : 130987
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : กาวิละวิทยาลัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Kawilawittayalai
ที่อยู่ : หมู่ 3 ท่าศาลา ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50000
โทรศัพท์ : 053-247724
โทรสาร : 53246166
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ศ.2521
อีเมล์ : kawila.chiangmai@Gmail.com
เว็บไซต์ : www.kwc.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ท่าศาลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 6
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:51:25 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -