Home สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ข้อมูลโรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม

ข้อมูลโรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม

304

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130473
รหัส Smis 8 หลัก : 50030117
รหัส Obec 6 หลัก : 130473
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : โชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Chotkunakasem Ban Muengngam
ที่อยู่ : หมู่ 13 เมืองงามใต้ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50280
โทรศัพท์ : 52082895
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 16 มค.2503
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ท่าตอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 54
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 23

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:32:21 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน