หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 3ข้อมูลโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9

ข้อมูลโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130471
รหัส Smis 8 หลัก : 50030115
รหัส Obec 6 หลัก : 130471
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : jaophorloung 9
ที่อยู่ : หมู่ 8 บ้านใหม่หมอกจ๋าม ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50280
โทรศัพท์ : 53459955
โทรสาร : 53459955
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2515
อีเมล์ : jaophor9.school@gmail.com
เว็บไซต์ : www.jpl9.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ท่าตอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 45
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 22

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:26:53 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -