หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 3ข้อมูลโรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2

ข้อมูลโรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130485
รหัส Smis 8 หลัก : 50030134
รหัส Obec 6 หลัก : 130485
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ศึกษานารีอนุสรณ์ 2
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : suksanareeanusorn2
ที่อยู่ : หมู่ 6 แม่สะลัก ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50280
โทรศัพท์ : 53460058
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2517
อีเมล์ : poyatcharakp810@gmail.com
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่นาวาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 50
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 35

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:59:34 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -