หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 3ข้อมูลโรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ

ข้อมูลโรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130481
รหัส Smis 8 หลัก : 50030139
รหัส Obec 6 หลัก : 130481
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านฮ่างต่ำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANHANGTUM SCHOOL
ที่อยู่ : หมู่ 10 บ้านฮ่องถ่อน ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50280
โทรศัพท์ : 053-106105
โทรสาร : 053-106105
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 16 กรกฎาคม พ.ศ.2482
อีเมล์ : hangtum@hotmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่นาวาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 30
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 17

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:07:58 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -